Istorijat

Proizvodi od pečene gline koristili su se u građevinarstvu još pre 5000 godina, u najrazličitijim oblicima i formama. Zbog sve češće upotrebe u različitim industrijskim granama, kao i zbog sve većih potreba društva, ovi proizvodi su tokom vremena dovedeni do savršenstva.

Kao jedan od najstarijih proizvoda ljudskog društva, opeka je korišćena u Rimu i Vavilonu pre 2500 godina. Čak se i u Mesopotamiji koristila za izgradnju kula i bedema. Kako bi se zaštitili od iznenadnih poplava, ljudi su gradili gradove na zemljanim terasama, a zidovi su bili napravljeni od kamena i cigle.

Kasnije, kroz vekove, potrebe i primena cigle šire se Francuskom, Engleskom, Nemačkom, Italijom, Irakom i Sjedinjenim Američkim Državama.

Razvojem tehnologije, dolazi do poboljšanja proizvodnog procesa i kvaliteta opeke. Danas svako može da kupi novu i savršeno oblikovanu ciglu, ali je nažalost, malo onih koji mogu priuštiti starinsku furnir opeku, čiji su delovi stari preko 250 godina.

Ranije se ručno postavljala u kalupe, zatim bi se sušila na suncu, a onda pekla u otvorenom plamenu. Zahvaljujući proizvođaču Sertechnics, sa zadovoljstvom vam predstavljamo antičku furnir ciglu.

Ovakvih originalnih uzoraka je malo, jer se mogu pronaći samo na starim, demoliranim zgradama u Evropi, kojih je danas sve manje.

Antička cigla

Verona Fossil

Antička cigla

Roma Fossil

Antička cigla

Venecia

Antička cigla

Ugao Venecia

Antička cigla

Napoli Terakota

Antička cigla

Ugao Roma Fossil

Antička cigla

Palermo Masiv Fossil

Antička cigla

Palma Nova Terracotta

terakota-nova

Antička cigla

Modena Terracotta

MODENA-TERRACOTTA-nasl

Cigla

Resursi

Vrhunski kvalitet i dizajn obnovljivi materijali

© 2017 SERTECHINCS. All rights reserved