Istorijat

Proizvodi od pečene gline koristili su se u građevinarstvu još pre 5000 godina, u najrazličitijim oblicima i formama. Zbog sve češće upotrebe u različitim industrijskim granama, kao i zbog sve većih potreba društva, ovi proizvodi su tokom vremena dovedeni do savršenstva.

Kao jedan od najstarijih proizvoda ljudskog društva, opeka je korišćena u Rimu i Vavilonu pre 2500 godina. Čak se i u Mesopotamiji koristila za izgradnju kula i bedema. Kako bi se zaštitili od iznenadnih poplava, ljudi su gradili gradove na zemljanim terasama, a zidovi su bili napravljeni od kamena i cigle.

Kasnije, kroz vekove, potrebe i primena cigle šire se Francuskom, Engleskom, Nemačkom, Italijom, Irakom i Sjedinjenim Američkim Državama.

Razvojem tehnologije, dolazi do poboljšanja proizvodnog procesa i kvaliteta opeke. Danas svako može da kupi novu i savršeno oblikovanu ciglu, ali je nažalost, malo onih koji mogu priuštiti starinsku furnir opeku, čiji su delovi stari preko 250 godina.

Ranije se ručno postavljala u kalupe, zatim bi se sušila na suncu, a onda pekla u otvorenom plamenu. Zahvaljujući proizvođaču Sertechnics, sa zadovoljstvom vam predstavljamo antičku furnir ciglu.

Ovakvih originalnih uzoraka je malo, jer se mogu pronaći samo na starim, demoliranim zgradama u Evropi, kojih je danas sve manje.

Antička cigla

Verona Fossil

verona_fossil_4_2-300x300PS

Antička cigla

Roma Fossil

roma_fossilPS

Antička cigla

Venecia

venecia_5_2-300x300ps

Antička cigla

Ugao Venecia

corner_venecia_9-300x300-PS

Antička cigla

Napoli Terakota

napoli_terracotta_8-300x300PS

Antička cigla

Ugao Roma Fossil

corner_roma_fossil_7-300x300-PS

Antička cigla

Palermo Masiv Fossil

palermo_massive_fossil_7_2-300x300-PS

Antička cigla

Palma Nova Terracotta

terakota-nova

Antička cigla

Modena Terracotta

MODENA-TERRACOTTA-nasl

Cigla

Resursi

Vrhunski kvalitet i dizajn obnovljivi materijali

© 2017 SERTECHINCS. All rights reserved