PEČENJARA ZA PEČENJE PRASIĆA I JAGNJADI

Mogu biti sajednim, dva ili tri ražnja

Vrhunski kvalitet i dizajn obnovljivi materijali

© 2017 SERTECHINCS. All rights reserved