Proizvodni program SER furuna:

  1. Klasične furune
  2. Rotacione furune
  3. Ložišta za furune – namenjena za samougradnju.

Osnovne karakteristike SER furuna

  • Namenjene su za HOBI i PROFESIONALNU upotrebu.
  • Komore za pečenje/kuvanje (ložišta) izrađene su od vatrostalnih materijala sa veoma visokim procentom aluminijum-oksida, što ih čini posebno čvrstim i otpornim na habanje. Značajna debljina izolacije obezbeđuje maksimalnu ekonomičnost.
  • Loženje drvima, peletom ili na gas.
  • Kratko vreme potrebno za montažu – od nekoliko sati do, najviše, dva dana – što zavisi od tipa furune, za koju se kupac opredeli, kao i od ambijenta u kojem se furuna postavlja.
  • Mogućnost izrade u razlišitim dimenzijama i stilovima (od modernog, do rustičnog), kao i mogućnost postavljanja u najrazličitijim ambijentima (otvoren, poluzatvoren ili zatvoren prostor; restorani, privatne prostorije, dvorišta, terase itd).
  • Savremena tehnologija spojila je zavidan kvantitet termički obrađene hrane, sa visokim kvalitetom, te omogućuje brzu termičku obradu, zbog ravnomernog i efikasnog zračenja toplote (usled čega se podjednakom brzinom i temperaturom peče/kuva sva hrana, koja je istovremeno stavljena u bilo koji tip SER-ove furune), uz dobijanje finog tradicionalnog ukusa hleba, peciva, italijanskih pizza, pečenog mesa i povrća, јеlа ispod sača itd, kао iz starinskih peći loženih drvima.

Modeli SER furuna:

Klasične furune

furuna-ebf70-01

Rotacione furune

furuna-serf120-profi-dimenzije

Ložišta za furune

4

We make the best grill in the world soon and a combination of gas and coal

© 2017 SERTECHINCS. All rights reserved