SER roštilji izrađuju se od vibrobetona, sa dodatkom odgovarajuće kombinacije aditiva i uz mogućnost oblaganja kamenom. Zahvaljujući navedenoj tehnologiji, SER roštiljeodlikuje izuzetna čvrstina, a time i dugotrajnost.

Najbitniji deo svakog roštilja predstavlja ložište. Zbog toga su ložišta SER roštiljaizrađena od specijalno oblikovanog šamota, čiji je dizajn funkcionalno prilagođen uštedi energenata (drveta, ćumura, plina, električne energije…). Naime, iako sam šamot zrači istu temperaturu, koju dostigne gorući energent (čime se već štedi energija), posebna prednost šamota u SER roštiljima ogleda se u dodatnoj (!) uštedi energije, putem njene ravnomerne raspoređenosti unutar ložišta. Realan gornji prag temperature koju šamot trpi, iznosi 1100 stepeni Celzijusa.

Za broj i vrstu dodatnih delova – kao što su prohromske rešetke, ražnjevi, kazani, vrata (drvo, kovano gvožđe, kaljeno staklo) i ostalo – kupac se sam opredeljuje. U skladu sa željom kupca, na dimnjački deo svakog roštilja može biti namontirana i mini sušnica, a za sve modele, kako roštilja, tako i pečenjara, postoji mogućnost izrade u kombinaciji sa sudoperom i širom radnom pločom, uz prilagođavanje dimenzija potrebi naručioca. Firma EuroBet vrši i usluge transporta i ugradnje roštilja.

Modeli roštilja SER130, SER150 rustic i SER2130 namenjeni su za profesionalnu upotrebu. SER130 i SER150 rustic mogu biti isporučeni u varijantama sa jednim ili sa dva ražnja, dok SER2130 poseduje opciju za tri ražnja.

Pored izuzetne ekonomičnosti i praktičnosti roštilja, firma EuroBet svojim kupcima pruža i mogućnost odabira boja. Na taj način SER roštilje jednostavno je uklopiti u kolorit svakog ambijenta (enterijera i eksterijera).

SER roštilji predstavljaju ekskluzivan, visoko funkcionalan i kvalitetno dizajniran, preduslov pravog gastronomskog zadovoljstva u Vašem restoranu, domu, letnjikovcu, dvorištu, vrtu…

Dimenzije roštilja

Roštilj SER60

Roštilj SER80

Roštilj SER100

Roštilj SER100 Rustic

Roštilj SER130

Roštilj SER150

Roštilj SER150 Rustic

Roštilj SERK60

Roštilj SERK130

We make the best grill in the world soon and a combination of gas and coal

© 2017 SERTECHINCS. All rights reserved