1720 - 1955

Antička cigla Palermo Masiv Fossil

NAPOMENA
U jednoj kutiji se nalazi 13 komada

Pokrivnost izrazena bez fugne
0.26m2 i 2.80 sq.ft

Pokrivnost sa fugnom od 1 cm, 3/8″“ je
0.30m2 i 3.27 sq.ft

$13.23 cena po 0.09 m2 / 1sq.ft, Cena po kutiji 22,50 $

Veleprodaja i količinski popusti

Za kupovinu većih količina od 100 m2/ 1076 sq.ft :

100 m2 – 200 m2 / 1076 sq.ft – 2152 sq.ft popust 5% cena po 0.09 m2 / 1sq,ft 4,18 $
200 m2 – 400 m2 / 2152 sq.ft – 4305 sq.ft popust 10% cena po 0.09 m2 / 1sq,ft 3,97 $
400 m2 – 600 m2 / 4305 sq.ft – 6458 sq.ft popust 15% cena po 0.09 m2 / 1sq,ft 3,74 $
600 m2 – 800 m2 / 6458 sq.ft – 8611 sq.ft popust 20% cena po 0.09 m2 / 1sq,ft 3,52 $
1000 m2 – 2000 m2 / 10763 sq.ft – 21527sq.ft popust 30% cena po 0.09 m2 / 1sq,ft 3,08 $
Porudžbine preko 2000 m2 / 21527 sq.ft popust 35% cena po 0.09 m2 / 1sq,ft 2,86 $

DUŽINA 9.84″ (25cm)

ŠIRINA 3.14″ (8cm)

DUBINA 1.18″ (3cm)

TEŽINA 21.16lbs (9.9kg)

PRIBLIŽNA POKRIVNOST 3.27 kvadratnih stopa uključujući predloženi 3/8″ zupčasti spoj